Περιβάλλον


Περιβάλλον

Το υγραέριο είναι καύσιμο απόλυτα φιλικό με το περιβάλλον. Η χρήση του συντελεί στο να επιτευχθούν οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι το υγραέριο εκπέμπει 15-27% λιγότερα γραμμ./χλμ αερίων του θερμοκηπίου, συγκριτικά με τη βενζίνη. Η χρήση υγραερίου αποδεδειγμένα προσφέρει σημαντική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2 ,CO,NOx), καθώς κατά την καύση του εκπέμπει μόνο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οξείδια του αζώτου(SO2) και αιθάλη (αιωρούμενα σωματίδια).

Τα επίπεδα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ κατώτερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ και τα οξείδια του αζώτου παρουσιάζονται σχεδόν 30 φορές χαμηλότερα σε σχέση πάλι με τα συμβατικά καύσιμα. Τα καυσαέρια που εκπέμπονται από την καύση του πετρελαίου και του μαζούτ περιέχουν επίσης μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του θείου(SO2) και αιθάλη (αιωρούμενα σωματίδια).