Τεχνολογία Zavoli


Τεχνολογία Zavoli

Τεχνολογία Zavoli
 
 
Η ιταλική εταιρία ZAVOLI, μέλος του κολοσσού WestPort Group, κυρίαρχος στην παγκόσμια αγορά στον τομέα σχεδίασης, παραγωγής και εγκατάστασης Συστημάτων Αεριοκίνησης (Υγραεριοκίνηση LPG / Φυσικό Αέριο CNG), προωθεί μέσω αντιπροσώπων τα προϊόντα της σε περισσότερες από 30 χώρες.            

Όλες οι διαδικασίες παραγωγής είναι καθετοποιημένες και εκτελούνται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO9001.          

Η παραγωγή Συστημάτων Αεριοκίνησης (kits), γίνεται στα σύγχρονα κέντρα παραγωγής στη Cesena, σε ένα χώρο 5.000 m², me σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα ψηφιακού ελέγχου, τα οποία εξασφαλίζουν τη μέγιστη ακρίβεια.            

Τα συστήματα Αεριοκίνησης ZAVOLI προσαρμόζονται απόλυτα σε κάθε τύπο αυτοκινήτου και διατηρούν  στο 100% τις επιδόσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Ενδελεχής ποιοτικός έλεγχος διενεργείται σε κάθε προϊόν, πριν και μετά την παραγωγική διαδικασία.

Και στον τομέα της ανάπτυξης, η ZAVOLI, πρωτοπορεί. Η συνεχόμενη εξέλιξη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οδηγεί τη ZAVOLI, σε νέες διαδικασίες έρευνας και βελτίωσης οι οποίες την καθιστούν ως την πλέον αξιόπιστη εταιρία Αεριοκίνησης στον κόσμο, και τα προϊόντα της ως τα πλέον αποτελεσματικά.

Η εταιρία ZAVOLI, με κύρια φιλοσοφία την Ανάπτυξη και Βελτίωση Συστημάτων Αεριοκίνησης, παρουσιάζει μια συνεχόμενη εξέλιξη της Τεχνογνωσίας πάνω στα Ηλεκτρονικά αλλά και Μηχανικά μέρη των Συσκευών.

Το τελευταίο διάστημα, εισάγει στην παγκόσμια Αγορά Αεριοκίνησης τη τελευταία Γενεά Συστημάτων Bora by ZAVOLI, μια καινοτόμα και εντυπωσιακή Τεχνολογία τόσο στον Εγκέφαλο (ECU) του Αερίου, όσο και στους Εγχυτές (Μπεκ) Αερίου.

Συγχρόνως, η συνεχόμενη εξέλιξη πάνω στα Συστήματα Νέας Γενεάς Κινητήρων, οδηγεί στη Βελτίωση και Αναβάθμιση των Συστημάτων για κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού (ALISEI DIRECT & BORA DIRECT) με νέο αναβαθμισμένο Software και νέους Εγχυτές που διασφαλίζουν τη λειτουργία του κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού σε όλο το φάσμα των στροφών και των φορτίων του με το Εναλλακτικό Καύσιμο (Υγραεριοκίνησης ή Φυσικό Αέριο Κίνησης).