Gas Service


Gas Service

Η Gas Service είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα και θεωρείται από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού, ως το πιο εξειδικευμένο δίκτυο εγκατάστασης υγραεριοκίνησης παγκοσμίως.


Το δίκτυο της Gas Service κατ’ αποκλειστικότητα αντιπροσωπεύει εξοπλισμό και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές, που συνοδεύονται στο σύνολο τους από διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας. Το σύνολο των τεχνικών στελεχών του δικτύου της Gas Service έχει εκπαιδευτεί, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, στο υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό κέντρο της Gas Service (το μοναδικό στην Ελλάδα) από αυστηρώς επιλεγμένους Ιταλούς τεχνικούς (LPG-CNG MASTERS).


H GAS SERVICE είναι η πιο σίγουρη επιλογή για την τοποθέτηση συστημάτων υγραεριοκίνησης, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από το μεγάλο αριθμό των οχημάτων που διαχειρίζονται καθημερινά οι τεχνικοί της, όσο και από τη διάδοση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας εντός του δικτύου της (24 ώρες online).


Εμπιστευθείτε και εσείς τους ειδικούς της υγραεριοκίνησης.