Εγγύηση Ποιότητας


Εγγύηση Ποιότητας

Εγχειρίδιο Εγγύησης του Δικτύου GAS SERVICE

 

 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που έχει η πρόταση του Δικτύου GAS SERVICE, σε σχέση με τις προτάσεις του ανταγωνισμού, και την καθιστά την πλέον Ολοκληρωμένη Πρόταση σε θέματα Υγραεριοκίνησης, σχετίζεται με την Εγγύηση που παρέχουμε σε κάθε μας Εγκατάσταση.
Η Εγγύηση που παρέχει το Δίκτυο GAS SERVICE, είναι Γραπτή και έχει την μορφή ενός book Service Υγραεριοκίνησης.

              

 

SERIAL NUMBER.
Κάθε Νέο Εγχειρίδιο Εγγύησης, θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο έναν Σειριακό Αριθμό (Serial Number).
Ο Αριθμός αυτός είναι Μοναδικός για κάθε Εγχειρίδιο, άρα συνεπάγεται πως είναι και προσωπικός για κάθε συνεργείο και κάθε πελάτη.
Ο Serial Number δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο του Εγχειριδίου να λαμβάνει οποιαδήποτε Υπηρεσία Συντήρησης-Εγγύησης-After Sale Service, σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, ανεξαρτήτως του Συνεργείου Αρχικής Εγκατάστασης.

 


Στην σελίδα 1, αναγράφονται τα στοιχεία του Οχήματος, η Ημερομηνία και τα Χιλιόμετρα κατά την Εγκατάσταση καθώς και τα στοιχεία της Εγκατάστασης.
Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των Στοιχείων Κατόχου ή Οχήματος (πχ αλλαγή Πινακίδας, κτλ) θα πρέπει να ενημερώνεται το Συνεργείο Αρχικής Εγκατάστασης.

 

 

Στη σελίδα 6. αναφέρονται οι Ρητοί Όροι της Εγγύησης που παρέχουμε.
Η Εγγύηση που παρέχει το Δίκτυο, έχει τόσο χρονική όσο χιλιομετρική ισχύ και ισχύει για δύο (2) χρόνια ή για 100.000χλμ εφόσον τα χιλιόμετρα πραγματοποιηθούν σε λιγότερο από 24 μήνες.
Η Εγγύηση ισχύει εφόσον τηρούνται οι Όροι Ισχύς της Εγγύησης (τήρηση των service της συσκευής, τήρηση των service του οχήματος, κτλ).

Η σελίδα 7 είναι πολύ σημαντική. Αναγράφονται τα εργοστασιακά διάκενα των βαλβίδων του αυτοκινήτου (εφόσον αυτές είναι μηχανικές και όχι υδραυλικές), ώστε να γνωρίζει ο κάτοχος σε ποια επίπεδα θα πρέπει να φροντίζει να είναι τα διάκενα του οχήματός του.

Στη σελίδα 8, εμφανίζεται ο Πίνακας των Εργασιών Συντήρησης και αναφέρεται ρητώς πως αυτά τα πρέπει να γίνονται είτε κάθε 20.000χλμ είτε κάθε 12 μήνες από το προηγούμενο service (όποιο φτάσει πρώτο).


Εικόνες

Εγγύηση Ποιότητας