Αλλαγή Δεξαμενής Υγραερίου βάση Νομοθεσίας Kάθε 10 Έτη

20 Δεκ 2019

Για Δεξαμενές Υγραεριοκίνησης/LPG κάθε δέκα (10) χρόνια

Βάση Νομοθεσίας (Πρότυπο 65R) η Δεξαμενή LPG/Autogas πρέπει να αντικαθιστάται με την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την κατασκευή της (και όχι από την τοποθέτησή της όπως κακώς θεωρείται).

Η Αντικατάσταση της Δεξαμενής Υγραερίου πρέπει να δηλώνεται σε ΚΤΕΟ επιλογής του ιδιοκτήτη (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την αντικατάστασή της. Ως εταιρία προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά της νέας Δεξαμενής στον κάτοχο του οχήματος για να προβεί κατόπιν (και μέσα σε 30 ημέρες) σε αυτή την δήλωση.

Τονίζεται ιδιαιτέρως, πως αυτή η δήλωση έχει κόστος στο ΚΤΕΟ που κυμαίνεται (αναλόγως το ΚΤΕΟ που επιλέγει ο κάθε καταναλωτής) από 20€ έως 81€ – προτείνουμε στους πελάτες μας να αναζητούν το ΚΤΕΟ με το χαμηλότερο κόστος αυτού του ελέγχου, διότι ο έλεγχος αυτός αφορά έναν απλό οπτικό έλεγχο και μόνο.

Η Αντικατάσταση της Δεξαμενής Υγραερίου γίνεται αυθημερόν, και το κόστος διαμορφώνεται βάση του Τύπου & της Διάστασης έκαστης Δεξαμενής. 

Η εταιρία μας διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία Δεξαμενών για να καλύπτει κάθε ανάγκη.

Ενημερώνουμε πως βάση Νομοθεσίας, η αντικατάσταση αφορά μόνο την Δεξαμενή και όχι τα παρελκόμενα αυτής (πχ Πολυβαλβίδα, Δείκτης Στάθμης, Βάσεις Στήριξης, κτλ). Για να δύναται να χρησιμοποιηθούν τα παρελκόμενα της Δεξαμενής, θα πρέπει η νέα Δεξαμενή να είναι ίδιας διάστασης (ύψος ή διάμετρος) με την προηγούμενη. Σε περίπτωση που ο κάτοχος επιθυμεί να αντικαταστήσει την παλιά του Δεξαμενή με νεότερη διαφορετικής διάστασης, υπάρχει η Extra χρέωση των παρελκόμενων που θα απαιτηθούν για την νέας διάστασης Δεξαμενής.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας  για να ενημερωθείτε για το κόστος αντικατάστασης της δικής σας Δεξαμενής.

Για Δεξαμενές Φυσικού Αερίου – CNG κάθε είκοσι (20) χρόνια

Βάση Νομοθεσίας (Πρότυπο 110R) η Δεξαμενή CNG πρέπει να αντικαθιστάται με την συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από την κατασκευή της (και όχι από την τοποθέτησή της όπως κακώς θεωρείται).

Η Διαδικασία Δήλωσης της Αντικατάστασης Δεξαμενής παραμένει η ίδια με την Διαδικασία που ακολουθείται στις Δηλώσεις Αντικατάστασης των Δεξαμενών Υγραεριοκίνησης/LPG.