Τεχνολογία Zavoli


Τεχνολογία Zavoli

Η ιταλική εταιρία ZAVOLI, κυρίαρχος στην παγκόσμια αγορά στον τομέα σχεδίασης, παραγωγής και εγκατάστασης Συστημάτων Υγραεριοκίνησης, προωθεί μέσω αντιπροσώπων τα προϊόντα της σε περισσότερες από 30 χώρες.

Όλες οι διαδικασίες παραγωγής είναι καθετοποιημένες και εκτελούνται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO9001.

Η παραγωγή Συσκευών Υγραεριοκίνησης (kits), γίνεται στα σύγχρονα κέντρα παραγωγής στη Cesena, σε ένα χώρο 5.000 m², me σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα ψηφιακού ελέγχου, τα οποία εξασφαλίζουν τη μέγιστη ακρίβεια.

Τα συστήματα υγραεριοκίνησης ZAVOLI προσαρμόζονται απόλυτα σε κάθε τύπο αυτοκινήτου και διατηρούν  στο 100% τις επιδόσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Ενδελεχής ποιοτικός έλεγχος διενεργείται σε κάθε προϊόν, πριν και μετά την παραγωγική διαδικασία.
 

Και στον τομέα της ανάπτυξης, η ZAVOLI, πρωτοπορεί. Η συνεχόμενη εξέλιξη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οδηγεί τη ZAVOLI, σε νέες διαδικασίες έρευνας και βελτίωσης οι οποίες την καθιστούν ως την πλέον αξιόπιστη εταιρία Υγραεριοκίνησης στον κόσμο, και τα προϊόντα της ως τα πλέον αποτελεσματικά.

Η εταιρία ZAVOLI, με κύρια φιλοσοφία την Ανάπτυξη και Βελτίωση Συσκευών Υγραεριοκίνησης, παρουσιάζει μια συνεχόμενη εξέλιξη της Τεχνογνωσίας πάνω στα Ηλεκτρονικά αλλά και Μηχανικά μέρη των Συσκευών.

Το τελευταίο διάστημα, εισάγει στην παγκόσμια Αγορά Υγραεριοκίνησης τη τελευταία Γενεά Συσκευών Bora by ZAVOLI, μια καινοτόμα και εντυπωσιακή Τεχνολογία τόσο στον Εγκέφαλο (ECU) του Υγραερίου, όσο και στους Εγχυτές (Μπεκ) Υγραερίου.

Συγχρόνως, η συνεχόμενη εξέλιξη πάνω στις Συσκευές Νέας Γενεάς Κινητήρων, οδηγεί στη Βελτίωση και Αναβάθμιση των Συσκευών για κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού (ALISEI DIRECT) με νέο αναβαθμισμένο Software και νέους Εγχυτές που διασφαλίζουν τη λειτουργία του κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού σε όλο το φάσμα με Υγραέριο.